בית התפוצות: אוסף פריטי היודאיקה והאמנות היהודית

פרויקט להנגשת אוסף פריטי יודאיקה ואמנות יהודית, תרבות חומרית, אתנוגרפיה וכתבי יד הנבנה בבית התפוצות. אתר האינטרנט יציג את הפרטים הקיימים באוסף באופן מקוון ויכלול מערכת לאיתור ואיסוף פריטים חדשים מהציבור.

לצפיה באתר: http://bh.oglam.hasadna.org.il/he/

האם ברצונך לעבוד על פרויקט זה?
בית התפוצות: אוסף פריטי היודאיקה והאמנות היהודית

הערות

לעיונך, הנה הצהרת הפרטיות שלנו.